مرسی خداجون. دقیقا سالها بود همینو میخواستم ازت.

+ برات شیرینی نگه داشتیم. نخورده بودی.
- چایی بریزم برات؟
# دستت درد نکنه. بیا خودتم شیرینی بخور.
- بذا چایی بریزم میام.
۱ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان