و بعد از دیدن تو بود که سندرم نقش دوم من دومرتبه گل کرد.

اوری چاگی
۱ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان