و بلند بلند به خودت بگی اینجا اتاق یا بازار شام؟

فک کن بعد از ۱۲ برگردی خونه در حالیکه یه شلوار خاکی با بوی دود پاته و کاپشنی که رو دوشته و کیفی که تو دستته بیای تو اتاقت و با این صحنه رو به رو شی.

۲ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان