یه قشنگ شاد، که بعدها وقتی کتاب شد، بگم: آخیش، این مردیه که حتی نوشتشه هاشم حال خوب کنن.

یه عکس فرستاده بودی تو کانالت و یه متن. تا لود شدن عکس مردم و زنده شدم تا مطمئن شم پسر توی عکس که دستشو انداخته گردن دختره تو نیستی.
متنت رو دوست. دلم میخواد بیام بگم تو اگه انقد بلدی قشنگ بنویسی چرا قشنگ غمگین؟ کم خودمون مشکل داریم؟ شاد بنویس.
۲ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان