تازه برنامه داشته باشه کفش پاک کنش کنه؟

شمام هرچی سر کنین مامانتون غر میزنه چرا این کهنه رو میذاری سرت.

خدا سر شاهده شالام یکی از اون یکی خوشگلترن. اصنم بیرون نمیرم که بخواد شالام کهنه شن.

خوشپوش بلاگستان منم اصلا.
۰ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان