قهرین باهام؟

یجورایی پستامو لایک نمیکنین انگاری اگه دیس لایکم فعال بود کاربرد بیشتری داشت.
۲ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان