و جفتمون احمقانه به این مسئله گریه آور خندیدیم

- مدرسه اتو تموم کردی؟
+ دانشجوام.
- چی میخونی؟
+ حقوق
- ایشالا کار پیدا کنی.
۴ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان