کفش خریدم ۶۸ تومن.

+بابا ببین کفشمو. خوشگله؟
-آره. خیلی.
بعد رو میکنه به مطی: تو هنوز کتونی میپوشی؟😒
۲ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان