راستش بیشتر از همه به خودم افتخار میکنم که مطی جاده صاف کن میشناسه منو

برای مامانم تعریف کردم امروز شرایط فرفری موی غزل ساز رو. تهش گفتم که بهشون افتخار میکنم که به حرفام گوش میدن. کمتر از قبل محدودم میکنن. و دارن یاد میگیرن بیشتر از قبل بهم اعتماد کنن.
۰ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان