چنگیزخان مغول با اختلاف دومه.

وحشی خونخوار فقط پشه.
۱ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان