اما بد نیست گاهی آدم برای تنوع و شاید لجبازی قرمز بزنه.

لاک قرمز زدم. واسه حال خوب خودم؟ نه.
بیشتر برای لجبازی با بابا. هرچند که چیزیم بهم نگفت.
لاکم داره کم کم خشک میشه واسه همینه که گوشه هاش از ناخونام زودتر میپرن.
قرمز و صورتی های خیلی پر رنگ قشنگن. اما من حالم با لاک های کم رنگ و ماتم بهتره.
احتمالا تو همین دو سه روزی با اون بی رنگ ترینه عوضش کنم.
۱ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان