نصف شبی های یک جفت خل و چل

- آجی این پای توعه؟
+ نه مال همسایه اس.
- اینم ران منه، خوشبختم.
۳ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان