خل و چل ۲

- اون مغوله خونخوار کی بود؟
+ تیمور
- اون که تیمور لنگ بود
+ نه تیمور مغول بود.
- چنگیز خان، خودم یادم اومد.
+ تیمور گورکانی بود!
۱ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان