وی البته قصد داشت جور دیگری توصیف کند که نکرد .

بعد از اینکه پسر عموم تو دایرکت اینستا لایکم کرد تازه فهمیدم چقد باه تامام گفتن ترکا شبیه
۰ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان