اوری اوما

- خسته شدم. وقتی شما نیستین خونه داره منو میخوره.
+ وقتی هم که هستین خودت ما رو میخوری.
۱ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان