روباه مکار در خانه

+ آجی آجی، گوشیت زنگ میخوره.
- گوشی من؟ دروغ نگو. اون بیچاره سال تا سال زنگ نمیخوره. کی هست حالا؟
+ شماره است. نمیدونم.
- این که زنگ نخورده دیوانه.
* ملعون ماجرا به دسشویی هجوم میبرد*
۰ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان