شما باشی و نون خامه ایٍ کنار بستنی، کی پیروزه؟

ازدچار شب پیش که نیت کردم شام نخورم هر شب بابا تو این ساعتا بستنی میخره برامون. یه شب کیم، یه شب یخی، یه شب لیتری، یه شبم میبردمون لیلی!
۰ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان