به قید هر " مریض روانیم " در پاسخ ها ۳نمره تشویقی اعطا می گردد

مثلا استاد خودش تو دکترا سوال بده دلیل ریختن عقده های خود را در کلاس درس، جزوه و درس های داده شده به دانشجویانتان را با ذکر مثال، رسم شکل و ماده قانونی و استدلال کافی توضیح دهید.
۰ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان