شبیه خارجیایی که ساعت خوابشون بهم میخوره وقتی میان ایران! یا بالعکس حتی

نشسته بودم داشتم بروکلین میدیدم، یهو به خودم گفتم پاشو برو سر درست.
بعد یهو یادم اومد امروز تموم شد امتحانام
۰ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان