من تا مطمئن نشما نمیگم بت، خودت چرا عاشقم نمیشی لنتی؟

جدی چجوری باید مطمئن شد یکیو دوس داری یا نه؟
اینکه زودگذره یا باید بهش بها داد؟
باید به طرف گفت یا سکوت کرد تا تموم شه؟
۱ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان