با همه این اوصاف حقم نبود برام بگه استاد گ. م. بهش یه متنی داده ترجمه کنه؟

من حسود نیستم. خیلی کم پیش اومده حسادت کنم. اما حسادتم هیچوقت باعث نشده زیرآب بزنم بدجنس بشم یا حرف سنگینی به کسی بزنم. عادت دارم اگه یکی رو دوستم میدونم براش حرف بزنم قایم کردن و مخفی بازی تو ذاتم نیست. سوال هم از کسی نمیپرسم.ینی بهتر بگم سین جیم و اینا تو کارم نیست. کجا بودی با کی بودی چی خوردی چی گفتین چند خریدی کجا خریدی و اینا کلم نمیگیره باهاش اما اگه کسی حرفی بزنه تا ته ته ته به حرفاش گوش میدم کمکیم از دستم بر بیاد کوتاهی نمیکنم. تو رفاقتمم هوای همه رو سعی میکنم داشته باشم که اذیت نشه بهش فشار نیاد خجالت زده نشه یا هرچی.
۱ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان