خلاصه کیوی نخور.

کیوی نخور. اگه میخوری دو تا دو تا نخور. اگه میخوری دوقلو سه قلو هاشو نخور. اگه میخوری پش بندش لواشک نخور. اگه میخوری شام ناسازگار نخور. اگه میخوری بعدش دوباره کیوی نخور. اگه باز میخوری در اتاقتو مت من چسبیده به دسشویی بگیر که قشنگ دو روز در راهی.
۱ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان