خل و چل ها در نیمه شب

- آخ. چه مادر مردگی با موهای من داری؟
+ پدر کشتگیه اون! بعدشم موهاتو کوتاه کن راحت.
۰ لایک :)

به وقت ۱و ربع شب

+ کوثر، کوثر. بستنی نداریم؟
- کجایی بابا؟
+ تو اتاق، خوابم.
- ویار داری؟
+ خواب دیدم دارم بستنی میخورم. بستنی داریم؟
- نه
+ پس یه لیوان آب خنک بیار.
۰ لایک :)

خل و چل ۲

- اون مغوله خونخوار کی بود؟
+ تیمور
- اون که تیمور لنگ بود
+ نه تیمور مغول بود.
- چنگیز خان، خودم یادم اومد.
+ تیمور گورکانی بود!
۱ لایک :)

نصف شبی های یک جفت خل و چل

- آجی این پای توعه؟
+ نه مال همسایه اس.
- اینم ران منه، خوشبختم.
۴ لایک :)

کفش خریدم ۶۸ تومن.

+بابا ببین کفشمو. خوشگله؟
-آره. خیلی.
بعد رو میکنه به مطی: تو هنوز کتونی میپوشی؟😒
۲ لایک :)

مطی در شهربازی به همراه سایر همکلاسی ها

- آجی انقد ترسناک بود من گفتم امشب میمیرم. زینب گف منم میام سر قبرت گل میکارم.
+ بیخود کرده زینب. به زینب چه ربطی داره. بی تربیت. ما میخوایم سنگ قبر بذاریم برات. مگه مسیحی هستیم گل بکاریم رو قبر؟ برو همینجور بش بگو تو کار اموات ما دخالت نکنه
- مرسی واقعا.
۱ لایک :)

مرسی خداجون. دقیقا سالها بود همینو میخواستم ازت.

+ برات شیرینی نگه داشتیم. نخورده بودی.
- چایی بریزم برات؟
# دستت درد نکنه. بیا خودتم شیرینی بخور.
- بذا چایی بریزم میام.
۱ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان