به وقت ۱و ربع شب

+ کوثر، کوثر. بستنی نداریم؟
- کجایی بابا؟
+ تو اتاق، خوابم.
- ویار داری؟
+ خواب دیدم دارم بستنی میخورم. بستنی داریم؟
- نه
+ پس یه لیوان آب خنک بیار.
۰ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان