حتی اگه توجهی هم نکنه به حرفات.

فک کن یکیم نباشه سرش داد بزنی امروز حالم خوب نیست نپیچ به پر و پام.
۱ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان