آهای حالت خوبه؟

امشب باید برات مینوشتم: هیَ کنچانا؟
بعد تو بپرسی چی گفتم.
ترجمه اش کنم مثل سری قبل. ولی این بار دیگه نپرسی کجایی حرف زدم.
بعد بپرسم: کجایی نیستی؟
تو بگی که حالت خوبه و سرت یکمی شلوغه. و من رو دیگه جمع مخاطب قرار ندی.

اما صد حیف که قول دادم به خودم که بهت پیام ندم.
۰ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان