هر چند که هنوز دانشجوی دکتراست.

برادر من شما رو که هم دکتر صدات میکنن هم استاد، ۳ سالم هست ازدواج کردی شما دیگه چرا چشمت به جیب باباته برات برنج بخره.
۲ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان