فرفری موی غزل ساز منی

شماها پدر و مادرین؟ نگرانین؟ میفهمم
ولی محدود کردن دخترتون راه محافظت ازش نیست. دائم چک کردنش کار درستی نیست. بهش این مفهوم القا میشه که ما بهت اطمینان نداریم، پس تنها حق نداری تا کلاس ورزشی بری، تا فرهنگ سرا بری.
دخترتون قراره به زودی وکیل بشه. حق مردم رو براشون زنده کنه. با این کارا فقط اعتماد به نفسش رو ازش میگیرین.
خلاصه که ایراد گیری های بی مورد ازتون پدر و مادرهای بهتری نمیسازه
۰ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان