بس که غرغرو ام من.

باید به آدمای دور و برم مدال صبر داد.
۱ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان