به هر دری بلد بود زد البته

و کوثر دختری بود که همچنان فرق اقاله و فسخ را نمیدانست.
۰ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان