و تو حوصله صدای بلند نداشته باشی

فک کن بیوفتی وسط دعواهایی که هیچ ربطی بهت ندارن.
۰ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان