تازه بی نایک و بازی های مقدماتی

باختیم؟ بله.
اما انقدر سبک بازی متفاوت بود با اون چیزی که توفع داشتیم. و تا این اندازه دفاعمون تو دنیا رو زبونا افتاد. که خودش عملا یه پیروزی واسه تاریخ فوتبال ایرانه.
۱ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان