مدنی۲ گلیجانی

درس خوندن من مث راه رفتن مورچه میمونه، همون قد کند، همون قد سر در گم.
۰ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان