خیلی ساله.

آره حق با مصیه. من عاشقت نیستم، فقط تنهام. پس حق ندارم ذهن تو رو هم درگیر کنم
۱ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان