مردی به نام اوه

بخاطر وضع روحیمه؟
بخاطر قاعدگیم؟
بخاطر فکرهای درهم تو سرم؟
یا فشار کار؟
تنهایی؟
نمیدونم.
ولی بخاطر مرگ اوه امشب دو بار گریه کردم.
۱ لایک :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان